605 048 806

Szkoła ogłasza nabór zimowy na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy

19 grudzień 2014
Zapisów należy dokonywać do dnia 30 stycznia 2015r.

Ostatni nabór na wybrane kierunki kształcenia!

2 luty 2012
Ostatni nabór do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcąego